§ 1 Parter. Detta avtal gäller mellan Bluechipmedia och Kund som beställt hemsida / webshop samt eventuellt domännamn och  webbhotell.

§ 2 Pris. Priset för en hemsida (inklusive mejladresser) är 190 kronor per månad. Priset för domännamn är 0 kronor per månad och för webbhotell 0 kronor per månad. Bindningstiden är 24 månader. Därefter 12 månader löpande. Uppsägning skall ske senast 90 dagar innan kommande tolv månadersperiod. Moms tillkommer på samtliga priser.

§ 3 Ingår i priset I priset 190 kronor per månad ingår konstruktion av hemsida , support 0ch säkerhetsuppdateringar.

§ 4 Ändring av priser Bluechipmedia har rätt att ändra priser och betalningsvillkor. Alla Kunder ska informeras senast 30 dagar innan ändringar träder i kraft. Priserna kan ej ändras under avtalets löptid.

§ 5 Kunds ansvar. Kund ansvarar för att leverera domän nam, text och bilder till Bluechipmedia. Kund har äganderätt till levererade bilder och texter. Domännamnet får ej göra intrång  på annans rättighet. Om fel domännamn har beställts (tex stavfel) återbetalas inte registreringsavgiften. Om domännamnet blivit upptaget innan godkännande ska Kund hänvisa ett nytt domännamn. Kund ansvarar för allt innehåll på hemsidan såsom att informationen är korrekt, att lagar följs osv. Bluechipmedia är ej ansvarig för eventuella kostnader eller förlorade intäkter härrörande till hemsidan eller för problem med hemsidan oavsett orsak.

§ 6 Beställning.  Efter val av mall  startar arbetet med hemsidan. Bluechipmedia levererar ett förslag till Kund. När Kund godkänt förslaget läggs sidan upp under valt webbhotell. 

§ 7 Faktura. Fakturor levereras via mejl utan kostnad för Kund. Samtliga fakturor avser totalt belopp för tolv månad der. Fakturor ska betalas inom 14 dagar. Betalas ej faktura i tid har Bluechipmedia rätt att stänga ner webbsidan, avsluta webbhotellet samt säga upp domännamnet.

§ 8 Ångerrätt. För privatpersoner (ej juridiska personer och företag) gäller ångerrätt 14 dagar från gjord beställning.

§ 9 Uppsägning. Uppsägning av avtal ska ske via e-post till Bluechipmedia  senast 90 dagar innan kommande tolvmånaders period startar

§ 10 Force majeure och fel hos tredje part. Om Bluechipmedia förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som Bluechipmedia ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, krig med med mera, eller på grund av fel eller försening från underleverantör skall detta utgöra befrielse från skadestånd och andra påföljder.

§ 11 Kontakt med Bluechipmedia. Frågor angående support, försäljning, uppdateringar med mera besvaras via e-post till support@bluechipmedia.se eller via telefon 046 288 03 60 normalt och så långt möjligt inom 24 timmar.

§ 12 Äganderätt till hemsida och admin verktyg  vid uppsägning.  Äganderätten till hemsidan samt alla nödvändiga uppgifter för inloggning och editering övergår till Kund vid ett eventuellt upphörande av verksamheten från Bluechipmedias sida. Säger Kund upp avtalet med Bluechipmedia kommer Kund inte att kunna använda admin verktyget för uppdateringar. Vidare övergår hemsida till Kunds ägo om Kund betalar en engångssumma om 24 månadskostnader efter bindningstid.