Sökmotoroptimering

SEO ÄR WEBBENS SUPERSÄLJARE

Sökmotoroptimering, SEO,  är samlingsnamn för de metoder som används för att påverka webbplatsens placering i det organiska sökresultatet, där man oftast avser Googles sökresultat.  Det kan gälla placeringen för förutbestämda  sökord och sökbegrepp, men det kan också avse innehållet i sin helhet. Det bästa är en kombination och du behöver inte välja det ena eller det andra. Ju bättre en webbplats rankar i sökresultatet, ju fler besökare. Större relevans för sökorden ökar chansen att nå rätt målgrupp. Sökmotoroptimeringen kan variera beroende på vilken webbplats det handlar om. Saker som påverkar är företaget som ”brand” och produkternas varumärken. Min uppfattning är att vertikalen styrs olika beroende på vilket segment det gäller. Detta kräver sin egen förklaring. Jämfört med annan onlinemarknadsföring så är sök webbens supersäljare.

DET HANDLAR OM ATT BLI ”GOOGLEBAR”

Det handlar om att vinna fördelar gentemot konkurrenterna genom att placera sig högre i sökresultatet för olika sökord och sökbegrepp. Det är viktigt att ta bra positioner för sökord med många sökningar för det skapar trafik till webbplatsen vid bra placeringar. Det handlar också om att vinna placeringar för mängder av sökordskombinationer som kan vara svåra att förutse i förväg, sökbegrepp där de viktiga sökorden ofta ingår som ett av flera sökord. Det finns flera slags sökordsstrategier och det viktiga är att anpassa den till de unika förutsättningar som gäller för den webbplats som ska optimeras.

SEO kan delas in i ”on site” som handlar om webbplatsens struktur, ”on page”som handlar om optimering av enskilda sidor, samt ”off page” som till stor del handlar om att få länkar från andra webbplatser.

SEO (från engelska Search Engine Optimization) som det också kallas, är helt avgörande för att kostnadseffektivt få besökare till webbplatsen från Google.

Sökmotoroptimering och konverteringsoptimering

Att skapa en lönsam webbplats handlar inte enbart om att få så många besökare som möjligt. Du måste även få besökaren att utföra det du vill. Därför är det viktigt att du har en genomtänkt målsättning och en strategi som beskriver vad du vill åstadkomma och hur det ska ske. Att få besökare att utföra något, oavsett om det är att genomföra köp, ladda ner broschyrmaterial eller ta kontakt kallas för att få besökaren att konvertera. Inom ehandel är den huvudsakliga konverteringen detsamma som genomförda köp. Konverteringsgrad är andelen, i procent, av besökarna som genomför det som konverteringen avser. Konverteringsoptimering är metoder som har till syfte att förbättra webbplatsens konvertering. Konverteringsoptimering och sökmotoroptimering är två olika saker men de måste fungera tillsammans och utan tvekan hör de ihop. Det som håller dessa ”metoder” samman är målgruppsanalysen, som blir extra viktig ur ett konverteringsperspektiv.

 

NYTTAN MED SEO OCH SYNLIGHET I GOOGLES SÖKRESULTAT

Faktum är att oftast är så mycket som 70-90%, av alla besökare som kommer från Google trots att den största budgeten läggs på annat än sökmotoroptimering för att marknadsföra webbplatsen. Sökmotoroptimering är kanske inte det enklaste sättet men utan tvekan det mest kostnadseffektiva och bästa. Lyckas man inte med sin SEO så tvingas man att satsa mer på att annonsera på Google, vilket kan bli onödigt kostsamt, Sökmotoroptimering kräver visserligen lite kunskap och en del arbete och visst finns det en viss risk, men det värsta är att delvis förbise sökmotoroptimeringen eller ännu värre missa möjligheten med SEO helt och hållet. Trots att sökmotoroptimering är det enda du egentligen behöver för att bygga en lönsam webbplats så är det givetvis bra med andra trafikkällor. Inte minst för att sprida ut risken och inte bara vara beroende av en enda trafikkälla som styrs av ett företag vid namn Google.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? Sänd in formuläret under.

Namn:*
E-post:*
Tele:
-